Morse Code

پوستر پیام به زبان مورس کد. زبان مورس کد یه زبان نشانه ای هست که با استفاده از خط/نقطه کلمات رو می نوشتن.
قدیما از این زبان برای فرستادن تلگراف استفاده می کردن. این هدیه می تونه یه راز باشه بین شما و گیرنده ی هدیه.

هیچ محصولی یافت نشد.