روز: آبان ۲۸, ۱۳۹۷

هدیه

نکاتی درباره آداب خرید هدیه

  آیا لزوماً همیشه باید به میزبان مهمانی هدیه بدهیم؟  اگر میزبان تأکید کرده باشد که هدیه نیاوریم چطور؟ همواره وقتی به خانه ی کسی می رویم باید برای میزبان هدیه ببریم. ممکن است میزبان گفته باشد “چیزی به عنوان هدیه نیاورید” ولی وقتی دست پر به خانه اش بروید قطعاً نه تنها کادو را […]

ادامه مطلب